Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

  • 1

Veřejná vyhláška - Návrh zadání Změna č.1 ÚP Kryry

Veřejná vyhláška - Návrh zadání Změna č.1 ÚP Kryry

Antonín Meder, 19. 10. 2016 Zobrazit více

Veřejná vyhláška - Návrh změny č.4 ÚP Podbořany

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání změny č.4 územního plánu Podbořany pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování Návrhu změny č.4 územního plánu města Podbořany, který projednal s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.
Na základě tohoto projednání nebylo třeba návrh změny upravit a pořizovatel oznamuje v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 172 správního řádu veřejné projednání.

Jan Mour, 4. 10. 2016 Zobrazit více

Veřejná vyhláška - Návrh změny č.1 ÚP Blšany

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání změny č.1 územního plánu Blšany pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování Návrhu změny č.1 územního plánu města Blšany, který projednal s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.
Na základě tohoto projednání byl návrh upraven a pořizovatel oznamuje v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 172 správního řádu veřejné projednání.

Jan Mour, 2. 8. 2016 Zobrazit více

Veřejná vyhláška - Návrh změny č.3 ÚP Podbořany

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě pokynů pro zpracování Návrhu změny č.3 územního plánu Podbořany pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování Návrhu změny č.3 územního plánu města Podbořany, který projednal s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.

Na základě tohoto projednání byl návrh upraven a pořizovatel oznamuje v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 172 správního řádu veřejné projednání.

, 25. 7. 2016 Zobrazit více

Stránka

  • 1