Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

  • 1

Veřejná vyhláška – Návrh Změna č.5 ÚP Podbořany - společné jednání

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání změny č.5 Územního plánu Podbořany pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování Návrhu změny č.5 Územního plánu města Podbořany, který je nyní projednáván s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi. Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.

Jan Mour, 27. 9. 2017 Zobrazit více

Veřejná vyhláška – Návrh Změna č.1 ÚP Kryry - společné jednání

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání změny č.1 Územního plánu Kryry pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování Návrhu změny č.1 Územního plánu města Kryry, který je nyní projednáván s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi. Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.

Antonín Meder, 27. 7. 2017 Zobrazit více

Veřejná vyhláška – Návrh změny č.4 ÚP Podbořany – opakované projednání

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání změny č.4 Územního plánu Podbořany pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování Návrhu změny č.4 Územního plánu města Podbořany, který projednal s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.
Návrh Změny č.4 ÚP Podbořany byl projednán ve veřejném jednání v souladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 172 správního řádu ve veřejném projednání. Jelikož byla podána námitka proti Návrhu změny č.4 ÚP Podbořany byl návrh upraven a nyní je projednáván v opakovaném veřejném projednání v souladu s § 53 odst. 2 stavebního zákona.

Jan Mour, 28. 6. 2017 Zobrazit více

Stránka

  • 1