Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

  • 1

Projektové a inženýrské služby na akci i „Buškovice tlaková kanalizace“

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. a inženýrská činnost k zajištění vydání územního rozhodnutí na akci „Buškovice tlaková kanalizace“. Zadavatel předpokládá, že projekt bude spolufinancován ze zdrojů MZe ČR.

Petr Šikl, 19. 5. 2017 Zobrazit více

Stránka

  • 1