Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

  • 1

Stavba zpevněné plochy – ul. Kpt. Jaroše, Podbořany

Technická specifikace stavby je stanovena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Stavba zpevněné plochy – ul. Kpt. Jaroše, Podbořany“ dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří DESIGNPROJEKT – Ing. Břetislav Sedláček, IČ: 71884220, se sídlem Černobýla 2256, 438 01 Žatec; arch. číslo: 170416; datum zhotovení 04/2016 a výkazu výměr.

Petr Šikl, 24. 4. 2017 Zobrazit více

Opravy nebo vybudování místních komunikací v lokalitě Podbořany - PD

Zpracování projektové dokumentace pro opravy nebo vybudování místních komunikací, a to pro akce: 1)Hlubany „Horní ulice“, 2) Cyklostezka Podbořany – Buškovice, 3) Cyklostezka Hlubany – Hlubany tvrz, 4) Pikniková louka – In line okruh, 5) Oprava ul. V Tůni a Na Pažitě v Podbořanech.

Petr Šikl, 22. 3. 2017 Zobrazit více

Nová trafostanice pro AGROZZN v Podbořanech

Technická specifikace stavby je stanovena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Nová TS pro AGROZZN v Podbořanech na p.p.č. 1949/1“ dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří INVESTPROJEKT Louny, s.r.o., IČ 25421042, se sídlem Touchovice 53, 440 01 Louny – Hřivice; číslo stavby 87/2015; datum zhotovení 1/2016 a výkazu výměr.

Petr Šikl, 20. 3. 2017 Zobrazit více

Lokalita Liška Podbořany IS + komunikace - PD

Výzva k podání „Předpokládané hodnoty veřejné zakázky“ na zhotovení projektové dokumentace.

Petr Šikl, 15. 3. 2017 Zobrazit více

Sportovní hala Podbořany

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Sportovní hala Podbořany“ včetně parkovací plochy a přípojek dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Enima Pro, a.s., Bělohorská 193/149, 169 00 Praha 6 – Břevnov, IČ 26190338; číslo zakázky 2016-01; datum zhotovení červen 2016 a výkazu výměr.

Petr Šikl, 6. 1. 2017 Zobrazit více

Stránka

  • 1