Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

  • 1

Dodatečné zateplení objektů I. ZŠ č.p. 846, st.p.č. 1063 a Základní školy praktické č.p. 847, st.p.č. 1062 v k.ú. Podbořany

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Dodatečné zateplení objektů I. ZŠ čp. 846 a ZŠ praktické čp. 847, Podbořany“ dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří a.a. Projekt Žatec – projektová a inženýrská činnost, Petr Hyneš, J. K. Tyla 2401, Žatec; datum zhotovení: duben 2013 (aktualizace 11/2015); zakázkové číslo: 0574-13/04-02 a výkazu výměr.

Petr Šikl, 22. 6. 2017 Zobrazit více

Projektové a inženýrské služby na akci i „Buškovice tlaková kanalizace“

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. a inženýrská činnost k zajištění vydání územního rozhodnutí na akci „Buškovice tlaková kanalizace“. Zadavatel předpokládá, že projekt bude spolufinancován ze zdrojů MZe ČR.

Petr Šikl, 19. 5. 2017 Zobrazit více

Stránka

  • 1