Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stavební úřad a vyvlastňovací úřad

Ohlášení stavby Staženo: 350x | 19.01.2018

Žádost o stavební povolení Staženo: 293x | 19.01.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 207x | 19.01.2018

Oznámení o užívání stavby Staženo: 235x | 19.01.2018

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 334x | 19.01.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 240x | 19.01.2018

Ohlášení odstranění Staženo: 217x | 19.01.2018

Žádost o vydání dodatečného povolení stavby Staženo: 174x | 19.01.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 228x | 19.01.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 184x | 19.01.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 194x | 19.01.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 176x | 19.01.2018

Žádost o územní souhlas Staženo: 412x | 19.01.2018

Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 166x | 19.01.2018

Žádost o vydání regulačního plánu Staženo: 165x | 19.01.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 176x | 19.01.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 199x | 19.01.2018

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Staženo: 207x | 19.01.2018

Žádost o informaci z územně plánovací dokumentace Staženo: 213x | 19.01.2018

Žádost závazné stanovisko úřadu územního plánování Staženo: 0x | 19.01.2018

Stránka