Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 154x | 14.06.2016

Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 98x | 14.06.2016

Žádost na kácení Staženo: 173x | 02.06.2015

Oznámení kácení Staženo: 138x | 02.06.2015

Oznámení o výpočtu poplatku a souhrnné provozní evidence středních zdrojů znečišťování ovzduší Staženo: 155x | 14.06.2016

Žádost o přidělení zeminy Staženo: 142x | 14.06.2016

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF Staženo: 194x | 14.06.2016

Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF Staženo: 249x | 14.06.2016

Bilance skrývky a dalšího využití ornice a ostatních kulturních vrstev půdy vč. časového harmonogramu Staženo: 219x | 14.06.2016

Žádost o závazné stanovisko Staženo: 245x | 02.06.2015

Žádost o souhrnné stanovisko Staženo: 258x | 02.06.2015

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona] Staženo: 169x | 14.06.2016

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona] Staženo: 143x | 14.06.2016

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] Staženo: 144x | 14.06.2016

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] Staženo: 139x | 14.06.2016

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] Staženo: 146x | 14.06.2016

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] Staženo: 136x | 14.06.2016

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu [§ 14 odst. 1 vodního zákona] Staženo: 145x | 14.06.2016

Žádost o stavební povolení k vodním dílům [§ 15 vodního zákona] Staženo: 147x | 14.06.2016

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) [§ 15 vodního zákona] Staženo: 138x | 14.06.2016

Stránka