Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 169x | 18.10.2017

Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 110x | 18.10.2017

Žádost na kácení ( *.doc ) Staženo: 195x | 18.10.2017

Oznámení kácení Staženo: 157x | 18.10.2017

Oznámení o výpočtu poplatku a souhrnné provozní evidence středních zdrojů znečišťování ovzduší Staženo: 166x | 18.10.2017

Žádost o přidělení zeminy Staženo: 157x | 18.10.2017

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.doc Staženo: 215x | 18.10.2017

Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF Staženo: 267x | 18.10.2017

Bilance skrývky a dalšího využití ornice a ostatních kulturních vrstev půdy vč. časového harmonogramu Staženo: 243x | 18.10.2017

Žádost o závazné stanovisko Staženo: 267x | 18.10.2017

Žádost o souhrnné stanovisko Staženo: 279x | 18.10.2017

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona] Staženo: 184x | 18.10.2017

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona] Staženo: 154x | 18.10.2017

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] Staženo: 159x | 18.10.2017

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] Staženo: 155x | 18.10.2017

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] Staženo: 157x | 18.10.2017

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] Staženo: 151x | 18.10.2017

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu [§ 14 odst. 1 vodního zákona] Staženo: 162x | 18.10.2017

Žádost o stavební povolení k vodním dílům [§ 15 vodního zákona] Staženo: 163x | 18.10.2017

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) [§ 15 vodního zákona] Staženo: 156x | 18.10.2017

Stránka