Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 188x | 18.10.2017

Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 124x | 18.10.2017

Žádost na kácení ( *.doc ) Staženo: 213x | 18.10.2017

Oznámení kácení Staženo: 172x | 18.10.2017

Oznámení o výpočtu poplatku a souhrnné provozní evidence středních zdrojů znečišťování ovzduší Staženo: 183x | 18.10.2017

Žádost o přidělení zeminy Staženo: 174x | 18.10.2017

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.doc Staženo: 236x | 18.10.2017

Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF Staženo: 282x | 18.10.2017

Bilance skrývky a dalšího využití ornice a ostatních kulturních vrstev půdy vč. časového harmonogramu Staženo: 266x | 18.10.2017

Žádost o závazné stanovisko Staženo: 295x | 18.10.2017

Žádost o souhrnné stanovisko Staženo: 25x | 14.02.2018

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona] Staženo: 200x | 18.10.2017

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona] Staženo: 166x | 18.10.2017

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] Staženo: 176x | 18.10.2017

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] Staženo: 174x | 18.10.2017

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] Staženo: 169x | 18.10.2017

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] Staženo: 171x | 18.10.2017

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu [§ 14 odst. 1 vodního zákona] Staženo: 181x | 18.10.2017

Žádost o stavební povolení k vodním dílům [§ 15 vodního zákona] Staženo: 180x | 18.10.2017

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) [§ 15 vodního zákona] Staženo: 177x | 18.10.2017

Stránka