Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor organizačních a vnitřních věcí

Formuláře

Žádost na zrušení údaje o místě trvalého pobytu Staženo: 182x | 14.06.2016

Záznam o ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo nálezu občanského průkazu Staženo: 186x | 14.06.2016

Žádost o změnu jména - příjmení Staženo: 167x | 14.06.2016

Žádost o změnu jména - příjmení nezletilého dítěte Staženo: 159x | 14.06.2016

Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu Staženo: 227x | 14.06.2016

Souhlas otce se změnou jména - příjmení svého nezletilého dítěte Staženo: 282x | 14.06.2016

Souhlas nezletilého dítěte staršího 15-ti let se změnou jména - příjmení Staženo: 150x | 14.06.2016

Žádost o povolení uzavřít manželství Staženo: 174x | 02.06.2015

Žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy Staženo: 145x | 02.06.2015

Oznámení o zpětvzetí příjmení Staženo: 116x | 02.06.2015

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Staženo: 143x | 02.06.2015

Žádost o vydání osvědčení pro uzavření manželství před orgánem církve Staženo: 136x | 02.06.2015

Volby

Kandidátní listina 1 - sdružení polit. stran nebo polit. hnutí a nezávislých kandidátů Staženo: 117x | 02.06.2015

Kandidátní listina 2 - sdružení nezáv. kandidátů Staženo: 131x | 02.06.2015

Kandidátní listina 3 - nezávislý kandidát Staženo: 130x | 02.06.2015

Kandidátní listina 4 - koalice polit. strany a polit. hnutí Staženo: 128x | 02.06.2015

Kandidátní listina 5 - polit. strana nebo polit. hnutí Staženo: 131x | 02.06.2015

Prohlášení kandidáta - příloha ke kandidátní listině Staženo: 108x | 02.06.2015

Petice - příloha ke kandidátní listině Staženo: 75x | 02.06.2015

Žádost o vydání voličského průkazu 2017 Staženo: 14x | 15.05.2017

Stránka

  • 1