Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor organizačních a vnitřních věcí

Formuláře

Žádost na zrušení údaje o místě trvalého pobytu Staženo: 162x | 14.06.2016

Záznam o ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo nálezu občanského průkazu Staženo: 168x | 14.06.2016

Žádost o změnu jména - příjmení Staženo: 146x | 14.06.2016

Žádost o změnu jména - příjmení nezletilého dítěte Staženo: 139x | 14.06.2016

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR k 1. cestovnímu pasu Staženo: 136x | 14.06.2016

Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu Staženo: 206x | 14.06.2016

Souhlas otce se změnou jména - příjmení svého nezletilého dítěte Staženo: 244x | 14.06.2016

Souhlas nezletilého dítěte staršího 15-ti let se změnou jména - příjmení Staženo: 134x | 14.06.2016

Dotazník k uzavření manželství Staženo: 147x | 14.06.2016

Žádost o povolení uzavřít manželství Staženo: 150x | 02.06.2015

Žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy Staženo: 127x | 02.06.2015

Oznámení o zpětvzetí příjmení Staženo: 100x | 02.06.2015

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Staženo: 125x | 02.06.2015

Žádost o vydání osvědčení pro uzavření manželství před orgánem církve Staženo: 117x | 02.06.2015

Volby

Kandidátní listina 1 - sdružení polit. stran nebo polit. hnutí a nezávislých kandidátů Staženo: 99x | 02.06.2015

Kandidátní listina 2 - sdružení nezáv. kandidátů Staženo: 116x | 02.06.2015

Kandidátní listina 3 - nezávislý kandidát Staženo: 114x | 02.06.2015

Kandidátní listina 4 - koalice polit. strany a polit. hnutí Staženo: 114x | 02.06.2015

Kandidátní listina 5 - polit. strana nebo polit. hnutí Staženo: 115x | 02.06.2015

Prohlášení kandidáta - příloha ke kandidátní listině Staženo: 95x | 02.06.2015

Stránka