Obsah

Odbor investic

Zásady pro poskytování finanční půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ Staženo: 210x | 14.06.2016

Podmínky k poskytnutí účelové půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ na rok 2017 Staženo: 235x | 18.01.2017

Žádost o poskytnutí účelové půjčky k úhradě investičních nákladů z „Fondu rozvoje bydlení“ na rok 2017 Staženo: 193x | 18.01.2017

Zásady k poskytnutí finančního příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních vod na období 2015 – 2018 Staženo: 220x | 14.06.2016

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních vod na období 2015 – 2018 Staženo: 198x | 14.06.2016

Zásady k poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí k novostavbě rodinného domu na rok 2016 Staženo: 248x | 14.06.2016

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí k novostavbě rodinného domu na rok 2016 Staženo: 199x | 14.06.2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Podbořany Staženo: 110x | 14.06.2016

Prohlášení – souhlas se zpracováním osobních údajů (povinná příloha žádosti o příspěvek na vybudování domovní čistírny odpadních vod a inženýrských sítí k novostavbě rodinného domu) Staženo: 172x | 14.06.2016

Protokol o zásahu do místní komunikace Staženo: 181x | 14.06.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska k údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí dle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Staženo: 198x | 14.06.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska k údržbě, opravě, rekonstrukci nebo jiné úpravě nemovitosti v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité národní kulturní památky dle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Staženo: 193x | 14.06.2016

Žádost o vydání závazného stanoviska ke změně využití kulturní památky dle § 11 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Staženo: 172x | 14.06.2016

Žádost o stanovisko (všeobecně) Staženo: 211x | 14.06.2016

Stránka

  • 1