Obsah

Odbor dopravy

Žádost o povolení zvláštního užívání silnic (místních komunikací), povolení uzavírky (a objížďky, stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) na silnic (místní komunikace) Staženo: 346x | 14.06.2016

Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravního značení na silnici, místní komunikaci) Staženo: 256x | 02.06.2015

Žádost vlastníka o souhlas se stanovením místní a přechodné úpravy na veřejně přístupné účelové komunikaci Staženo: 176x | 14.06.2016

Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací Staženo: 248x | 14.06.2016

Žádost o povolení připojení místní komunikace, účelové komunikace či sousední nemovitosti k silnici (místní komunikaci) Staženo: 210x | 02.06.2015

Žádost o umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech Staženo: 266x | 14.06.2016

Žádost o povolení činnosti v ochranném pásmu silnic Staženo: 208x | 14.06.2016

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů Staženo: 290x | 14.06.2016

Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - žádost o povolení zvláštního užívání silnic - umístění reklamního poutače Staženo: 170x | 14.06.2016

Žádost o vyhrazení trvalého parkovacího místa Staženo: 188x | 14.06.2016

Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 276x | 14.06.2016

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla Staženo: 246x | 14.06.2016

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 246x | 14.06.2016

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 172x | 14.06.2016

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel ( Dovoz ) Staženo: 319x | 14.06.2016

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 371x | 14.06.2016

Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel Staženo: 160x | 02.06.2015

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel část I Staženo: 189x | 02.06.2015

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti Staženo: 156x | 02.06.2015

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu Staženo: 224x | 14.06.2016

Stránka